Bearbetning

Svarvning, fräsning, borrning, gängning. Tillverkar både små som stora serier.